Βελτίωση Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία
Κυκλικός Κόμβος Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό (2022)