Υπηρεσίες

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση εξοπλισμού συστημάτων Φώτεινής Σηματοδότησης συμβολές και Διαβάσεις Πεζών

Ο κύριος κύκλος εργασιών της εταιρείας μας είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών. Όντας ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Yunex Traffic στην Κύπρο, η εταιρεία μας προσφέρει προϊόντα ύψιστης ποιότητας στον τομέα της κυκλοφορίας.

Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διαβάσεων Πεζών τύπου ‘Ζέβρα’

Διαχείριση Κυκλοφορίας

Η εταιρεία μας παρέχει φορητούς φωτεινούς σηματοδότες για τη έξυπνη διαχείριση φωτοελεγχόμενων συμβολών αλλά και σε περιπτώσεις που λωρίδες κλείνουν. Οι φορητοί φωτεινή σηματοδότες της εταιρείας SRL λειτουργούν βάση ζήτησης σε κάθε προσέγγιση και δυναμικά αυξομειώνουν τον χρόνο πρασίνου.

Εξοπλισμός Ζύγισης Υψηλής & Χαμηλής Ταχύτητας

Η διασφάλιση δημόσιας ασφάλειας σε δρόμους, λεωφόρους και εθνικές οδούς ήταν πάντοτε η προτεραιότητά μας. Εξειδικευόμαστε στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Εξοπλισμού Ζύγισης Οχημάτων Υψηλής & Χαμηλής Ταχύτητας, ο οποίος χρησιμοποιείται στις εθνικές οδούς για να ελέγξει το φορτίο μεγάλων οχημάτων.

Μόνιμοι Μετρητές Κυκλοφορίας Οχημάτων, Ποδηλατιστών και Πεζών

Η εταιρεία μας είναι πρωτοπόρος στον τομέα επιτήρησης της χρήσης των δρόμων, ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων στην Κύπρο, με την προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμό και συντήρηση μόνιμου εξοπλισμού μετρητών Κυκλοφορίας, Ποδηλάτων και Πεζών, οι οποίοι παρέχουν δεδομένα ζήτησης σε πραγματικό χρόνο.

Συστήματα Διαχείρισης Στάθμευσης

Η διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας. Η εταιρεία μας προσφέρει έξυπνες λύσεις για τη διαχείριση χώρων στάθμευσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι προτεινόμενες ολοκληρωμένες λύσεις περιέχουν την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού έξυπνης διαχείρισης χώρων στάθμευσης μαζί με το ανάλογο λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων και εφαρμογή Android και iOS για παρουσίαση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες.

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

Η εταιρεία μας παρέχει εκτενείς υπηρεσίες εγκαταστάσεων όλων των ειδών εξοπλισμού για δημόσια και ιδιωτικά Έργα. Η εμπειρία μας εκτείνεται σε εγκαταστάσεις καμερών, πινακίδων, αισθητήρες στάθμευσης, συσκευές LoRaWAN αλλά και μικρές εργασίες πολιτικής μηχανικής.

Υπηρεσίες Συντήρησης

Η συνεχής παρουσία μας σε όλες τις πόλεις της Κύπρου διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υψηλού επιπέδου 24/7.

Συλλογή Δεδομένων Κυκλοφορίας

Η εταιρεία μας κατέχει ειδικό εξοπλισμό για την καταγραφή των ροών κυκλοφορίας σε συμβολές, και παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων για υπολογισμό στρέφουσων κινήσεων αλλά και διαφόρων άλλων στοιχείων όπως saturation flow και degree of Saturation.