Σχετικά με την Εταιρεία μας

H Μ.Κ. Traffic Technical Solutions Ltd ιδρύθηκε το 2005 με την κυρίως δραστηριότητα να είναι η προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων Φωτεινών Σηματοδοτών στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ειδικοί στον Τομέα μας

Η ειδίκευση στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Κυκλοφορίας (ITS), δίνει την ευκαιρία στην εταιρεία να παρέχει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών στο τομέα αυτό, από μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη, μέχρι και την υλοποίηση μεγάλων Έργων.

Με το πέρασμα των χρόνων, η εταιρεία επεκτάθηκε ώστε να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού Ευφυών Συστημάτων Κυκλοφορίας και όχι μόνο, και να φτάσει στο τρέχον / παρόν μέγεθός της, όπου απασχολεί περισσότερους από δέκα επαγγελματίες. Επίσης, η εταιρεία εξασφάλισε την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Yunex Traffic στην Κύπρο, εκ των πρωτοπόρων στην κατασκευή εξοπλισμού συστημάτων Φωτεινών Σηματοδοτών και εφευρέτη καινοτόμων τεχνολογιών. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Λευκωσία και ο κύριος αποθηκευτικός χώρος και χώρος διανομής βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου μεγέθους περισσότερο από 250 τετραγωνικά μέτρων.


Aξίες

 ‌

Ξεπερνώντας Προσδοκίες

Όραμα μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των αξιότιμων πελατών μας.

‌ 

Δέσμευση στους Πελάτες

Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε σπουδαίες, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας και να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες στην αφοσίωση και τον επαγγελματισμό.

‌ 

Συνεχής Ανάπτυξη

Στόχος μας είναι να εξαπλωθούμε στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Κυκλοφορίας (ITS) και να συντηρήσουμε μια δυνατή βάση σημαντικών και σταθερών πελατών. Επίσης, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το κεφάλαιο και τις επενδύσεις της εταιρείας για να βελτιώσουμε και να υποστηρίξουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχουμε, για να διατηρήσουμε το καλό όνομα που μας συνοδεύει στην τοπική αγορά.

‌ 

Δημιουργία Αγοράς

Όντας οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της εταιρείας Yunex Traffic στην Κύπρο, στόχος μας είναι η προώθηση και υλοποίηση νέων τεχνολογιών Ευφυών Συστημάτων Κυκλοφορίας στην Κύπρο, με αποτέλεσμα την συλλογή δεδομένων για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.