Κυκλικός Κόμβος Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό (2022)

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την εξεύρεση λύσης για τις μεγάλες ουρές που δημιουργούνται από οχήματα που προσπαθούν να φτάσουν στον κυκλικό κόμβο κατά την πρωινή, μεσημβρινή και απογευματινή αιχμή. Η μελέτη μας έδειξε πως η ρύθμιση της κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο χρησιμοποιώντας φωτεινούς σηματοδότες και το σύστημα MOVA (Microprocessor Optimised Vehicle Actuation), θα μείωνε τον χρόνο ταξιδιού κατά 50%. Το σύστημα λειτουργεί βασιζόμενο στα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι στον δρόμο σε κάθε προσέγγιση στα 0μ, 40μ και 100μ από τον κυκλικό κόμβο, καθώς και αισθητήρες μέσα στον δρόμο του κυκλικού κόμβου. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα γνωρίζει το μέγεθος της ζήτησης και δυναμικά κατανέμει τους χρόνους πρασίνου σε κάθε προσέγγιση. Τον Ιούνιο του 2021, η εταιρεία μας εγκατέστησε το σύστημα στον κυκλικό κόμβο με την Δυτική, Βόρεια και Ανατολική προσέγγιση να ελέγχονται από φωτεινούς σηματοδότες μερικής λειτουργίας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας μόνο κατά την διάρκεια των τριών αιχμών. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς ο χρόνος ταξιδιού που απαιτείται για να φτάσει κάποιος στον κυκλικό κόμβο από περίπου 2.5χλμ βόρεια του κυκλικού κόμβου μειώθηκε από 45 λεπτά σε 23 λεπτά. Η ίδια βελτίωση καταγράφηκε και στη Νότια προσέγγιση κατά την μεσημβρινή και απογευματινή αιχμή, όπου ο χρόνος ταξιδιού από την προηγούμενη συμβολή μέχρι τον κυκλικό κόμβο, μειώθηκαν από 12 λεπτά σε 6 λεπτά.