Βελτίωση Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία

Η συμμετοχή της εταιρείας μας σε αυτό το έργο - ζωτικής σημασίας για την πρωτεύουσα – ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού φωτεινών σηματοδοτών και σχετικών υλικών όπως πασσάλους κατά μήκος της λεωφόρου. Το έργο είναι το πρώτο του είδους στου στην Κύπρο, καθώς εγκαταστάθηκαν πάσσαλοι τύπου ‘Γ’ για την ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατιστών. Το αποκορύφωμα αυτού του Έργου ήταν η έξυπνη λειτουργία των φωτεινών σηματοδτοών στη συμβολή παρά τον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβηττού, όπου υπάρχουν ειδικά στάδια βασισμένα στη ζήτηση από λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτοι χρόνοι πρασίνου και να δημιουργείται πρόβλημα ουρών στις άλλες προσεγγίσεις, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση μη-παρεμβατικών αισθητήρων, αλλά και επαγωγικών βρόγχων για να ανιχνεύουν οποιοδήποτε όχημα περιμένει σε κάθε λεωφορειολωρίδα, και να ενεργοποιούν το στάδιο με το πράσινο φανάρι για τα λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα.